2010, ഡിസംബർ 31, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഫോണ്ട് സജ്ജീകരണം

ഉബുണ്ടുവിൽ സ്വതേമലയാളം ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും ഏറ്റവും പുതിയ യൂനികോഡ് പിന്തുണക്കുന്ന മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനൊപ്പം നൽകാത്തതിനാൽ ചില്ലുകൾ (ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉള്ള ചില്ലുകളടക്കം), മലയാളം പൂജ്യം, യൂനികോഡിൽ പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

വിക്കിപീഡിയ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.


ബ്രൗസറുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്ലഗിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് താൽക്കാലികപ്രതിവിധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയ യൂനികോഡ് പിന്തുണക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയെന്നതാണ് ശരിയായ പ്രതിവിധി. അതുവഴി ബ്രൗസറിനു പുറമേ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലും അവ ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കും

പൊതുവേ മീരയാണ് ഉബുണ്ടുവിൽ മലയാളത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ട്. ഫയർഫോക്സ് പോലുള്ള ബ്രൗസറുകളിൽ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ട് ഏതാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഫോണ്ടുകളുടെ പുതിയ യൂനികോഡ് പിന്തുണക്കുന്ന പതിപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക.

രചനയാണ് ഫയർഫോക്സിൽ മലയാളം വായിക്കുന്നതിനുള്ള എന്റെ ഫോണ്ട്


ഉബുണ്ടുവിൽ ഫോണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ്. താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്ന് പുതിയ യൂനികോഡ് പിന്തുണക്കുന്ന രചന ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

https://github.com/downloads/junaidpv/Malayalam-Fonts/Rachana.ttf


പുതിയ യൂനികോഡ് പിന്തുണക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോണ്ടുകൾ ജുനൈദ് താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്.

https://github.com/junaidpv/Malayalam-Fonts/zipball/master

ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും സിപ്പ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ടി.ടി.എഫ്. ഫയലിൽ ഇരട്ടക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെക്കാണുന്ന പടത്തിലെപ്പോലെ ഫോണ്ട്‌വ്യൂവർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് തുറന്നുവരും. ആ വിൻഡോയിൽ താഴെ വലത്തെ അറ്റത്തുകാണുന്ന ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കിയാൽ ഫോണ്ട് സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.


ബ്രൗസർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ പുതിയ ചില്ലുകളും മറ്റും ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും

(ഫോണ്ട് വ്യൂവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ../.fonts ലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക)

അൽപ്പം ആഴത്തിൽ

ഉബുണ്ടുവിൽ രണ്ടിടത്തായാണ് ഫോണ്ടുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കായുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഓരോ ഉപയോക്താവിനും പ്രത്യേകമായുള്ളതും.

/usr/share/fonts എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിൽ (ഫോൾഡറിൽ) ഉപഡയറക്റ്ററികളിലായി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായുള്ള ഫോണ്ടുകൾ കാണാം.

മലയാളമടക്കമുള്ള ഇൻഡിക് ട്രൂടൈപ്പ് ഫോണ്ടുകൾ /usr/share/fonts/trutype/ttf-indic-fonts-core എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിൽ കാണാം


ഓരോ ഉപയോക്താവിനും പ്രത്യേകമായുള്ള ഫോണ്ടുകൾ അവരവരുടെ ഹോം ഡയറക്റ്ററിക്കകത്തെ .fonts എന്ന മറഞ്ഞ (hidden) ഡയറക്റ്ററിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. (എന്റെ യൂസർനെയിം vssun എന്നായതിനാൽ /home/vssun/.fonts ആണ് ആ ഡയറക്റ്ററി - fonts എന്നതിനു മുൻപുള്ള . പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക).

നോട്ടിലസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ഡയറക്റ്ററി നോക്കിയാൽ .fonts സ്വതേ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കാണുന്നതിന് View മെനുവിൽ നിന്ന് Show hidden files എന്ന നിർദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ Ctrl+H എന്ന കുറുക്കുവഴി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക.


ഫോണ്ട് വ്യൂവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഫോണ്ടുകളെല്ലാം അത് ചെയ്ത ഉപയോക്താവിനു മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആ ഫോണ്ടുകൾ .fonts എന്ന ഫോൾഡറിൽ കാണാം.
ഒരേ ഫോണ്ട് തന്നെ /user/share/fonts എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിലും, /home/user name/.fonts എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിലുമുണ്ടെങ്കിൽ .fonts എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിലെ ഫോണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഫോണ്ട് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി സജ്ജീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ /user/share/fonts എന്ന ഡയറക്റ്ററിയിലെ ഉപഡയറക്റ്ററികളിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മനസിലാക്കുക.

നല്ലുബുണ്ടു നേരുന്നു

2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

എവിടേയും ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ

ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ്. ഗ്നൂലിനക്സിന്റെ മിക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തുടക്കാർക്ക് സഹാകരമാകും എന്ന് കരുതി പോസ്റ്റുന്നു.

നമുക്കറിയാം, ഗുനൂ ലിനക്സിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ എന്നത് അതിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. ഗ്നൂ ലിനക്സിലെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗികാം. ടെർമിനൽ എന്ന ഐക്കൻ വഴി ഉബുണ്ടുവിൽ (മിക്കവാറും ഗ്നൂ ലിനക്സ് വിതരണങ്ങളിലും) കമാൻഡ് ലൈൻ തുറക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സ്വതേ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോം ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ തുടക്കം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഡയറക്ടറികൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിലും മറ്റുമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകുക. cd എന്ന കമാന്റ് വഴി ആവശ്യമുള്ളയിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയും കമാന്റുകളിൽ നേരിട്ട് സ്ഥാനം സൂചിപ്പിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കാര്യം സാധിക്കുക. എന്നാൽ ജി.യു.ഐ. സമ്പർക്കമുഖത്തോട് ഇഷ്ടക്കൂടുതലുള്ളവർ കൂടുതൽ കമാൻഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോട് വിരക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്ത് കമാൻഡ് ലൈൻ തുറക്കാൻ പറ്റിയാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാന്റിന്റെ നീളം കുറക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായ സൗകര്യം നോട്ടിലസിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതുവഴി നോട്ടിലസിലെ (മൗസിന്റെ വലതുബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന) കോണ്ടക്സ് മെനുവിൽ Open in Terminal എന്ന കുറുക്കുവഴി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നോട്ടിലസിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് നീങ്ങി മെനു വഴി ടെർമിനൽ തുറന്നാൽ കമാന്റ് ലൈൻ ചെന്ന് നിൽക്കുക ആ ഡയറക്ടറിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതിനായി:

System->Administration->Synaptic Package Manager എടുക്കുക.

സെർച്ച് ബോക്സിൽ "nautilus-open” എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.


nautilus-open-terminal എന്ന് കാണാം, അതിനു മുകളിൽ മൗസിന്റെ വലതുബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന മെനുവിലെ 'Mark for Installation' ഞെക്കുക.

ഇടത്തെ ചെറുചതുരം ടിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും, ശേഷം മുകളിലെ 'Apply' ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക. മാറ്റം വരുത്തണോയെന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്ന വിൻഡോയിലെ 'Apply' ബട്ടൺ അമർത്തി നടപ്പിൽ വരുത്തുക.

ഇനി നോട്ടിലസിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഡയറക്ടറിക്കു കീഴിലും എളുപ്പത്തിൽ വലത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി വരുന്ന മെനുവിലെ 'Open in Terminal' ക്ലിക്കുക വഴി കമാൻഡ് ലൈൻ തുറക്കാം.വാൽക്കഷണം

എവിടെയും ടെർമിനലുകൾ തുറക്കാനുള്ള നോട്ടിലസ് പ്ലഗിൻ ഉബുണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെന്റർ വഴിയും സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. Applications മെനുവിൽ നിന്ന് Ubuntu software center തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവിടെ nautilus open terminal എന്നോ മറ്റോ തിരഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലഗിൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടത്തിലെപ്പോലെ ഇൻസ്റ്റോൾ ബട്ടൻ ഞെക്കിയാൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആകും.
2010, ഡിസംബർ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ

ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, എനിക്കോർക്കാനും ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാകുമല്ലോ.

fdupes
ഉബുണ്ടു ഗീക്കിൽ ഡ്യൂപ്ഗുരു-മ്യൂസിക് എഡിഷൻ എന്ന ഒരു ഫയലിന്റെ ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി പറയുകയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് എത്രയോ കാലമായി ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന fdupes എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചോർത്തത്. ആദ്യം fdupes ഉബുണ്ടു റെപ്പൊസിറ്ററിയിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് fdupes-ന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീരെ കുറവായതിനാലും fdupes വളരെ പഴയ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായതുകൊണ്ടും ഡ്യൂപ്ഗുരു ഒന്നുപയോഗിച്ചു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇതിനായി ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ലോഞ്ച് പാഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി,  അതിനൊന്നും മെനക്കെടാതെ .deb ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ജിഡെബി വെച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു, സത്യം പറയണമല്ലോ 2007 തൊട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന fdupes-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും കണ്ടില്ല. സേർച്ചിങിൽ ആകട്ടെ തെറ്റായ ഫലങ്ങളും കേറി വരുന്നു. fdupes മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയലിനെ പിടിക്കില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റായ ഫലം കാണിച്ചിട്ടില്ല.

sudo apt-get install fdupes

എന്നു കമാൻഡ് ലൈനിൽ കൊടുത്താൽ fdupes ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം. fdupes ഉബുണ്ടു റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കോഡ് കമ്പൈൽ ചെയ്താണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത്. ഉൾപ്പെടുത്തിയതറിയാതെ അതേ മട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലൂസിഡിലും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത്.  (ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ആപ്റ്റ്-ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെയും ഇൻസ്റ്റോൾ ആകുന്നു!)

fdupes [options] DIRECTORY എന്നുകൊടുത്താൽ fdupes നൽകുന്ന ഡയറക്ടറിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും.

കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ടറിയിലെ ഉപഡയറക്ടറിയിലെല്ലാം തിരയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന -r എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഞാനുപയോഗിക്കാറുള്ളു. പാട്ടെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ടറിയിൽ പരന്നങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്നതാണു കാര്യം. ഒരിക്കലോ മറ്റോ മറ്റൊരു ഡയറക്ടറിയിലെ ഫയലുകളുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ എന്തോ വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല.

Readme-യിൽ
-r --recurse
-s --symlinks
-H --hardlinks
-n --noempty
എന്നൊക്കെ കുറെ ഐച്ഛികങ്ങൾ കാണാം.

convert audio files സ്ക്രിപ്റ്റ്
ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ധ്വാനിക്കാതെ ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് nautilus-script-audio-convert. ഉബുണ്ടുവിന്റെ സ്വന്തം ഫയൽമാനേജറായ നോട്ടിലസിലാണിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എം.പി.3-യേക്കാളും വളരെ വലിപ്പക്കുറവാണ് എം.പി.4 ഫോർമാറ്റിനെന്നറിയാമല്ലോ. വലിയ പശ്ചാത്തല പരിപാടി ഒന്നുമില്ലാത്ത കവിതകളെ എം.പി.4 ആക്കുന്നത് കേൾവിയിൽ യാതൊരു നഷ്ടവും വരുത്തുന്നതായി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ കിട്ടിയാൽ അപ്പോഴേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എം.പി.4 ആക്കുകയാണ് പതിവ്.

/home/username/.gnome2/nautilus-scripts എന്ന ഫോൾഡറിലേയ്ക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുബന്ധ സംഗതികൾ സജ്ജമല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. പഴയ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത്. ഒരു വളഞ്ഞ വളഞ്ഞ വളഞ്ഞ വഴിയാണിത്.  മഹാസംഭവമായ എനിക്ക് എല്ലാം മാന്വലായി ചെയ്തുനോക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ  ആദ്യ ചിന്ത  :), അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാനന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ലൂസിഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ സുഡോ ആപ്റ്റ്-ഗെറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത്. ഡിപ്പെൻഡെൻസികളെന്തെങ്കിലും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം ശരിയാക്കിക്കോളും.

ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ കമാൻഡ് ലൈനിൽ


sudo apt-get install nautilus-script-audio-convert

എന്നു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

mp4 ആയി ഫയൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ aac ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി.

പുതിയ വാർത്ത: 11.04 natty narwhal-ൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലും സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല. ടെർമിനലിൽ
cp /usr/share/
nautilus-scripts/ConvertAudioFile $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/
എന്നു നൽകിയോ മാനുവലായി സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
nautilus columns

മ്യൂസിക് ഫയലുകളിലെ മെറ്റാറ്റാഗുകൾ നോട്ടിലസിൽ തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റാണിത്. ഉപകാരപ്രദം തന്നെ. പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര അറിയാമെന്നാണെങ്കിലും പാട്ടുകാരേയും ആൽബവും കണ്ടില്ലേൽ എനിക്കെന്തോ ഒരു വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പാട്ട് കിട്ടിയാൽ ടാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ kid3qt ഉപയോഗിച്ച് ടാഗ് ചേർക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ചേർത്ത ടാഗുകൾ നോട്ടിലസിൽ തന്നെ കാണാൻ മുമ്പിത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install nautilus-columns
എന്നൊക്കെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ കൊടുത്ത് നോട്ടിലസ് കോളംസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം. എന്നാലും പുതിയ റെപ്പോസിറ്ററി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതു കാരണം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്ന ലൂസിഡിനുള്ള .deb പാക്കേജ്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് , ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജിഡെബി ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് (മാവ്‌റിക്കിനുള്ള പാക്കേജ്).


ജിഡെബിയും ഡിപ്പെൻഡെൻസി എല്ലാം സ്വയം ശരിയാക്കിക്കോളും.

ഒരു സംഗീത ഫോൾഡർ
ഇത് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റുകളായി പോയോ? എഴുതി വന്നപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റെല്ലാം മറന്നു പോയി. പോസ്റ്റ് വലുതുമായി.

2010, ഡിസംബർ 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ജിപാർട്ടെഡ്

ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യമായി ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ താരതമ്യേന വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ (10 ഗിഗ്) അതിനനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആറേഴുമാസമായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ മാന്യമായി ആ സ്ഥലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റൂട്ട് പാർട്ടീഷ്യന്റെ വലുപ്പം അൽപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുവിചാരിച്ചു.

ഉബുണ്ടുവിൽ ലഭ്യമായ നല്ലൊരു പാർട്ടീഷ്യൻ എഡിറ്ററാണ് ജിപാർട്ടെഡ് എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്നോം പാർട്ടീഷ്യൻ എഡിറ്റർ. നല്ലൊരു സചിത്രസമ്പർക്കമുഖത്തോടുകൂടിയുള്ള ഈ ഉപകരണം ഉബുണ്ടുവിനൊപ്പം സ്വതേ ഇൻസ്റ്റോൾ ആകാറില്ല.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സെന്ററിൽ gparted എന്ന് തിരഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടെത്തി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനാകും. (ഉബണ്ടു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സെന്റർ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെനുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കും). സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സെന്ററിലെ More Info എന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കി ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള അധികസൗകര്യങ്ങളും (ആഡ്-ഓൺ) തരപ്പെടുത്താം.

കമാൻഡ്ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ, താഴെക്കാണുന്ന നിർദ്ദേശം ടെർമിനലിൽ നൽകുക.

sudo apt-get install gparted


ജിപാർട്ടെഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം->അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെനുവിൽ ജിപാർട്ടെഡ് പാർട്ടീഷ്യൻ എഡിറ്റർ കാണാനാവും.

നിലവിലുള്ള ഹാർഡ്‌ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷ്യനുകൾ‌ ജിപാർട്ടെഡ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണാനാകും. ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പുതിയ പാർട്ടീഷ്യനുകൾ‌ നിർമ്മിക്കാനും, മൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഏതു പാർട്ടീഷ്യനും നീക്കം ചെയ്യാനും, വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാനും, സ്ഥാനം മാറ്റാനും ഇതിൽ സാധ്യമാണ്. (മൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടീഷ്യനുകൾക്കൊപ്പം ഒരു താക്കോലിന്റെ ചിഹ്നം താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.)


മാറ്റം വരുത്തേണ്ട പാർട്ടീഷ്യനുകളെ അണ്മൗണ്ട് ചെയ്ത് (സ്വാപ്പ് പാർട്ടീഷ്യനാണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ്ഓഫ് ചെയ്യുക) ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്.മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിനു ശേഷം ടൂൾബാറിലെ ടിക്ക് ബട്ടൻ ഞെക്കി ഈ മാറ്റങ്ങൾ‌ നടപ്പിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്.

ഉബുണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് പാർട്ടീഷ്യൻ ( / ) അണ്മൗണ്ട് ചെയ്യാനാവില്ല. ഉബുണ്ടുവിന്റെ ലൈവ് സി.ഡി. ഉപയോഗിച്ച് ബൂട്ട് ചെയ്ത്, അതിൽ നിന്നും ജിപാർട്ടെഡ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് റൂട്ട് പാർട്ടീഷ്യനിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകും. ലൈവ് സി.ഡി. ഉപയോഗിച്ച് ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിപാർട്ടെഡ് സ്വതേ ലഭ്യമായിരിക്കും.