2011, ജൂൺ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

യൂണിറ്റി ഞൊടുക്കുവിദ്യകൾ

ഉബുണ്ടു നാറ്റി നാർവാളിൽ സ്വതേയുള്ള സമ്പർക്ക മുഖമായ യൂണിറ്റി എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ്. ഉബുണ്ടുവിൽ നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക എളുപ്പവഴികളോടുമൊപ്പം ഉപയോഗ എളുപ്പത്തിനായി മറ്റ് നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളും ലഭ്യമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് പൊതു അവലോകനത്തിനായി ആസ്ക് ഉബുണ്ടുവിലെ ഈ താൾ കാണുക). അവയിൽ ചിലതും ഒന്നുരണ്ട് ലഘുമാറ്റങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു. ഉബുണ്ടുവിനൊപ്പം തന്നെയുള്ള സഹായത്തിലും (help) യൂണിറ്റി സംബന്ധിച്ച നിരവധി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ
കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് വാൾപേപ്പർ
 • സൂപ്പർ കീ (വിൻഡോസ് കീ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ കീ) : ഒരു പ്രാവശ്യം അമർത്തിയാൽ യൂണിറ്റി ലോഞ്ചറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സേർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും (ഡാഷ്) പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ ഏത് സോഫ്റ്റ്‌വേറും തുറക്കാനാകും
 • സൂപ്പർ കീ : ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ യൂണിറ്റി ലോഞ്ചർ മാത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അക്കൂടെ ലോഞ്ചറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നമ്പറും ഞെക്കി തുറക്കാനാകും
 • സൂപ്പർ+f : ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഫയലും ഫോൾഡറുമടങ്ങുന്ന ഡാഷ് തുറക്കും
 • സൂപ്പർ+a : ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഡാഷ് തുറക്കും
 • സൂപ്പർ+t : ട്രാഷ് തുറക്കും 
 • F10: തുറന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആദ്യ മെനു ടോപ്പ് ബാറിൽ തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് ആരോ കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും വലതുഭാഗത്തുള്ള സെഷൻ മെനു വരെ തുറക്കാം.
 • കണ്ടോൾ+ഓൾട്ട്+ആരോ കീ : വർക്ക് സ്പേസുകൾ മാറാനായി വ്യത്യസ്ത ആരോ കീകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും.
 • കണ്ട്രോൾ+w : തുറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിൻഡോകളും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഓൾട്ട് : തുറന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മെനു ടോപ്പ് ബാറിൽ കാണാൻ ഓൾട്ട് കീ ഞെക്കിയാൽ മതി. തെളിഞ്ഞുവരുന്ന മെനുവിലെ അടിവരയിട്ട അക്ഷരം ഞെക്കിയാൽ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം.
 • ഓൾട്ട്+F2 : കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡാഷ് തുറക്കും.
 • കണ്ട്രോൾ+ഓൾട്ട്+t : ടെർമിനൽ തുറക്കും


മൗസ്

 • യൂണിറ്റി ലോഞ്ചറിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വെറുതേ തുറക്കാനും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കാനും മാത്രമുള്ളതല്ല. അവയിൽ മിഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതേ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു വിൻഡോ തുറന്നു വരും.
 • തുറന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തമ്മിൽ മാറണമെങ്കിൽ ടോപ് ബാറിൽ (ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മെനുവിലല്ല) ചുമ്മാ മിഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
 • ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ ലോഞ്ചറിൽ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്‌വേറിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ ലോഞ്ചറിലെ ഐകോണിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി (ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്). ഉദാ: chinni chinni-urumi.mp3 എന്നൊരു ഫയൽ ബാൻഷി മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഫയൽ മൗസുപയോഗിച്ച് വലിച്ച് ബാൻഷി ഐകോണു മുകളിലേയ്ക്കിടുക.
 • ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറി ട്രാഷ് ചെയ്യാൻ അവ സെലക്ട് ചെയ്ത് വലിച്ച് ലോഞ്ചറിലെ ട്രാഷിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി.

ലോഞ്ചറിലെ ഐകോണുകളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാൻ