2010, നവംബർ 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

ലൂസിഡ് -> മാർവിക്

ദീർഘകാലപിന്തുണയുള്ള പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ, ഉബുണ്ടുവിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് മാനേജർ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ പുതുക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 10.04 ലൂസിഡ് ലിങ്ക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ പതിപ്പായ 10.10 മാർവിക് മീർക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് മാനേജറിൽ ചെറിയ ക്രമീകരണം വരുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണികൾക്ക് തടസമൊന്നും വരാതെ, പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തനിയെ പുതുക്കപ്പെടും.

അപ്ഡേറ്റ് മാനേജർ എടുക്കുന്നതിന് System->Administration->Update Manager അതിലെ Settings ബട്ടൺ അമർത്തുക. താഴെക്കാണുന്ന രീതിയിൽ Release upgrade എന്നയിടത്ത് Long term support releases only എന്നതു മാറ്റി Normal releases എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് അപ്ഡേറ്റ് മാനേജറിലെത്തിയാൽ പുതിയ റിലീസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണോ എന്നാവശ്യപ്പെടും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ