2010, നവംബർ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഐബസ് ഓണാക്കാൻ

വിക്കികളിലൊഴികെ മിക്കയിടത്തും മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിന് ഐബസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്കിം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുമില്ല. വിക്കിയിലെ ടൂൾ, കീമാൻ എന്നിവയിലേത് പോലെ തൽസമയം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും വരുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു കല്ലുകടിയായി തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ ശരിയായി.

ഐബസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തുവന്നിരുന്നത്: System->Preferences->Keyboard Input Methods ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിൻഡോകളിലായി Yes, OK, Close എന്നീ ബട്ടണുകൾ ഞെക്കേണ്ടി വരും. ഐബസ് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉബുണ്ടുവിൽ വേറെ ബട്ടണുകളൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. ഇനി എന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാത്തതായിരിക്കുമോ?

ഐബസ് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഐബസും സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നതാണ്, മറ്റൊന്ന് പാനെലിലെ ബട്ടൺ വഴി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്.

സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഐബസ്സും സ്റ്റാർട്ടാക്കാനായി:
1. System->Preferences->Startup Applications ഞെക്കുക
2. തുറന്നുവന്ന "Startup Application Preferences" വിൻഡോയിലെ 'Add' ബട്ടൺ ഞെക്കുക.
3. വന്ന വിൻഡോയിൽ
Name: IBus daemon
Command: /usr/bin/ibus-daemon -d
Comment: start IBus daemon
എന്ന് നൽകുക. 'Add' ഞെക്കുക.

(കടപ്പാട് പ്രവീണിന്റെ പോസ്റ്റ്)

ആവശ്യമുപ്പോൾ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയാണെന്റേത്, അതോണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതി ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓണാകുന്നതിന്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ ഐബസ് ഓണാക്കാനായി പാനെലിൽ ഒരു ബട്ടൺ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനായി:

1. (മുകളിലെ) പാനലിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന മെനുവിലെ "Add to Panel..." ഞെക്കുക.
2. "Add to Panel" വിൻഡോയിലെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന "Custom Application Launcher" തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'Add' ഞെക്കുക.
3. വന്ന വിൻഡോയിൽ
Name: IBus
Command: /usr/bin/ibus-daemon -d
Comment: Start IBus
എന്ന് നൽകുക.

4. ഇനി 'OK' ഞെക്കിയാൽ കാര്യം കഴിയുമെങ്കിലും, പാനെലിൽ വരുന്ന ബട്ടണിന്റെ ഐക്കൺ ഐബസ്സിന്റേതാക്കായാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതിനായി ഇടതുവശത്തായി കാണുന്ന ഐക്കൺ ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക. വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ibus.svg എന്ന ഐക്കൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'Open' ഞെക്കുക, 'OK' ഞെക്കുക.



പാനലിൽ ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.

.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ